fbpx

Emosjonell intelligens

 

EQ står for emosjonell intelligens. Mens IQ måler intelligenskvotienten – altså de rasjonelle sidene ved mennesket – måler EQ hvordan vi forstår tanker, følelser og atferd, både egen og andres.

Følelsene dine er aldri feil.
De er informasjon fra deg - om deg - til deg.