fbpx

Grunnleggende om arbeidet

 

Helt fra jeg var liten har jeg likte ord. Og i de årene jeg jobbet på teater og sang for folk var det viktig for meg å være bevisst betoning og timing, for å skape den stemningen som skulle til for at budskapet kom ut slik jeg ville.

Og så lærte jeg om ord, språk som kommunikasjon. Ord er makt, ble det sagt. I årene jeg jobbet med barn ble dette veldig tydelig for meg.

Ord kan bygge et menneske opp, og de kan rive det ned.

Å være en som hjelper andre har vært og er litt rat for meg. Jeg liker ikke så godt ordet hjelpe. Liker bedre å være en som støtte. Eller en medvandrer.

Det jeg er opptatt av er å ikke ta fra de jeg jobber med makten over sine beslutninger. Det ligger også makt i å være en som kan hjelpe en annen, og det mitt ansvar å ikke trå over noen grense i dette arbeidet.

Jeg kan enda huske hvor i forelesningssalen jeg satt da jeg hørte dette sitatet for første gang.

Og det har aldri siden forlatt meg. Det gir verdigrunnlag for alt jeg gjør.

 

“At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.»

Søren Kierkegaard

Følelsene dine er aldri feil.
De er informasjon fra deg - om deg - til deg.