fbpx

Nettkurs

Elsk deg selv

Hvordan vil livet ditt være om det du tenkte og sa til deg selv,var oppløftende og støttende?

 

«Elsk deg selv!». Det er som å få en beordring, synes du ikke?

Og denne beordringen, beskjeden, ligger ved fra du er født.

Jeg er helt sikker på at det er meningen at vi skal elske oss selv for den vi er. Det er gir ikke mening å tenke at det vi har i oss, ikke skulle være nyttig for det livet vi vokser inn i., slik kroppen gjør det. den endres, men det er alltid den samme kroppen. Vi skifter ikke underveis.

I dagens samfunn der det er fokus på effektivitet, perfeksjon og måloppnåelse, er det lett å forveksle anerkjennelse for det man gjør med kjærlighet. Og mange strever med egenkjærlighet, egenverd også i voksen alder.

Lar du det være andres ansvar å elske deg?

Elsk deg selv, nettkurs gir deg innsikt i hvordan du både mentalt, emosjonelt og kroppslig styres gjennom livet opp og nedturer. Ved å arbeide deg gjennom oppgavene i de 3 modulene får du bedre forståelse av deg selv og du får veiledning til å møte deg selv på en mer kjærlig måte.

Mangler du den gode selvfølelsen?

Vi er unike vesener som har en plass å fylle den tiden vi lever her på jorden. Ingen er like selv om vi ligner og søkes til hverandre.

Vi hører til i fellesskap, men alltid som individer. Vi formes av samfunn og kultur gjennom hele livet,men er også alltid et univers i oss selv. Noe helt unikt.

Vi påvirkes av det og de vi har rundt oss. Og denne påvirkningen kan for noen bli slik at det kjennes viktigst ut å søke andres meninger. Viktigst å innfri det de rundt ønsker.

Så glemmer vi at kilden til alt vi gir, ligger i oss selv.

Vet du hva det gjør med deg at du er mer opptatt av å innfri til andres ve og vel, enn å være i nær og kjærlig kontakt med deg selv?

Hvordan ville du hatt i hverdagen om det du tenkte og sa i løpet av dagen gav deg støtte og løftet deg, istedenfor at du snakker deg ned og føler du er en lite verd?

Kanskje har du bygget opp sannheten om deg selv gjennom mange år, måter å takle livet på, som ikke gavner deg og behovene du har i dag?

"Forholdet med deg selv er det lengste forholdet du har. La det også være det beste"

Om kurset:

  • Kurset varer i 8 uker
  • Kursinnholdet er delt opp i 3 moduler.
  • Du får tilgang til en modul av gangen.
  • Hver modul inneholder 2- 4 videoer.
  • Du får arbeidshefte til hver modul.
  • Tett oppfølging i gruppesamling hver uke.

"Kilden du gir fra, ligger i deg selv"