fbpx

EQ- terapi kort forklart

Grunnprinsippet for å utøve EQ-terapi er et ikke-dømmende menneskesyn. “Alle gjør så godt de kan, ut fra sine forutsetninger, til enhver tid “(ref EQI).

I Eq_ terpai jobber vi på en måte fysisk. Vi er tett på og du bruker kroppen selv om du sitter helt stille. I terapier jobber vi med for å få tak i følelsene som kroppen din rommer. Selv om det som tas opp er situasjon fra dagen i dag, sitter det ofte minnespor i kroppen din fra tidlige år.

Følelsene gir hjernen impulser som igjen gir deg bilder/sannheter av situasjonen du er i akkurat nå. Hvor vi starter er ikke viktig. Alt henger sammen med alt.

Noen ganger forløses traumer fra kroppen gjennom terapien. De fleste opplever dette voldsomt når det står på, men frigjørende eller uttømmende/tomt etterpå. Selv om dette kan være en merkelig og voldsom opplevelse, er det ikke farlig.

Ved å lytte til kroppens signaler gjennom terapien får du tak i andre svar enn svarene du får når du tenker på det du har opplevd. Det betyr ikke at de kognitive prosessene er lite viktig, men terapiformen er en reise fra hode til hjerte, eller egentlig til hele deg.

“Det er en god grunn til at du føler som du gjør"