fbpx

Samtaler og EQ-terapi

Møtene mellom deg og meg er arena for innsikt, bearbeidelse, utvikling og læring

 

Jeg møter deg gjerne på Humleriet på Tøyen i Oslo. Dersom det ikke går, bruker vi internett. Når vi møtes er ditt liv og dine opplevelser i fokus.

Temaer kan være spesifikke situasjoner eller hendelser fra livet ditt, som du trøbler med. Det kan gjelde dagen i dag eller noe som ligger tilbake i tid. Eller det er noe du ønsker å reflektere rundt eller forberede deg til.

Dette er din tid, og det gir mulighet for ro og kontakt innover i deg selv. Som er en viktig forutsetning for å få tak i det som er viktig for din læring og vekst.

Følelsene dine er aldri feil.
De er informasjon fra deg - om deg - til deg.

Min jobb er å være åpen for det du sier, og intuitivt og med fagkunnskapen jeg har, stille deg spørsmål og gi deg innspill, slik at du finner svar som gir deg innsikt.

Rammen er lik i hver samtale, men det er helt vanlig at det er forskjellige tilnærminger til temaer fra gang til gang.

Du trenger ikke komme med en plan for hvordan du vil ha det når du er «ferdig». Min er faring er at det folk kommer med til første samtale, er en inngang til nye ting og større sammenhenger som de vokser på å finne ut av.

Samtalene er en rød tråd i prosessen av endring og læring, og slike prosesser er ikke over på noen uker. Derfor jobber jeg med mennesker over tid. Fra 6 måneder til flere år.

 

Eq- terapi

Jeg opplever EQ-terapi gir en etterlengtet kontakt med seg selv.  Og dette gir  grunnleggende forståelse for hvordan vi kan påvirkes og formes gjennom opplevelsene vi har. Ubearbeidede hendelser skaper uro som påvirker oss mennesker i det daglige. Både på jobben, i samlivet og i familien.

Ved å få tak i de underliggende opplevelsen du har, får du en mer reell opplevelse av det livet du lever nå. Du ser bedre hva behov er og hvordan du lever ditt liv. Da ser du også hvilke endringer du trenger å gjøre.

Klikk her for mer informasjon EQ-terapi.

«Livsendringer er ikke noe du driver med én tirsdag formiddag i måneden. Det er en del av livet, gjennom hele livet.»